Link Consulting

LINK CONSULTING

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Profesjonalne przygotowanie, realizacja i analiza badania satysfakcji pracowników jest coraz powszechniej stosowanym narzędziem polityki personalnej, pozwalającym odpowiednio szybko reagować na zapotrzebowanie pracowników, przeciwdziałać napięciom i podejmować działania lepiej wykorzystujące istniejący potencjał pracowniczy. Przeprowadzenie takiego badania przez specjalistyczną firmę zewnętrzną zwiększa obiektywność takiego badania, a tym samym jego wiarygodność.

INTERIM & STARTUP MANAGEMENT

W projektach wymagających bezpośredniego operacyjnego zarządzania (nowa jednostka organizacyjna lub przeprowadzenie istotnej zmiany organizacyjnej) przejmujemy odpowiedzialność realizując założenia właścicieli danej jednostki. Dotyczy to również sytuacji przeprowadzenia nowej inwestycji („greenfield”) od fazy infrastruktury do działań operacyjnych (produkcyjnych/ sprzedażowych).

W okresie rozruchowym (green/ grey field) lub w okresie zmian (change – field) wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami, optymalizując koszty osobowe, rzeczowe i finansowe.

SYSTEMY OCENY OKRESOWEJ

W oparciu o najważniejsze dla danej organizacji biznesowej kryteria oceny pracowników (efektywnościowe, kompetencyjne, behawioralne) i przy uwzględnieniu jej struktury, opracowujemy i wdrażamy system okresowej oceny pracowniczej, sprzęgając go z systemem motywacyjnym, realizując podstawowe cele polityki personalnej w danej organizacji.