Link Consulting

LINK CONSULTING

OUTPLACEMENT

Zwolnienia indywidualne i grupowe to dzisiejsza rzeczywistość. Programy outplacementowe adresujemy do pracodawców, dla których ważny jest pozytywny wizerunek firmy i dobry kontakt z lokalną społecznością. Beneficjentami outplacementu są zwolnieni lub przewidziani do zwolnień pracownicy. Pomagamy im w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez wsparcie szkoleniowe i psychologiczne (outplacement miękki) lub bezpośrednio oferujemy konkretne miejsca pracy, rekomendując ich jako naszych Kandydatów (outplacement twardy).

Podstawowe korzyści dla zleceniodawców outplacementu:

  • uniknięcie ewentualnych procesów sądowych i odszkodowań
  • zachowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym
  • wzrost lojalności obecnych pracowników względem organizacji; poprawa relacji z partnerami społecznymi, szczególnie z istniejącymi w danej firmie związkami zawodowymi
  • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych
  • opracowanie wytycznych dla polityki personalnej firmy na przyszłość


EXECUTIVE SERCH

Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich pracowników zależą w dużej mierze od jakości zarządzania. Stosując metodę doboru bezpośredniego pozyskujemy najlepszych menedżerów i specjalistów dostępnych na rynku, zapewniając naszym Klientom najwyższą jakość przedstawianych Kandydatów, zarówno pod kątem ich kompetencji, jak i motywacji.  Z powodzeniem rekrutujemy na rynek polski, jak również rynki zagraniczne.Rekrutacja

REKRUTACJA I SELEKCJA PERSONELU

Wspierając naszych Klientów w pozyskiwaniu optymalnego personelu, „ubezpieczamy“ ich od nietrafnych decyzji kadrowych, zabezpieczając wymagany potencjał kompetencji i rozwoju kadr. Naszą dewizą jest szybkość i skuteczność rekrutacji - przedstawiamy Kandydatów w możliwie najkrótszym czasie.

Stosując metody analizy ryzyka personalnego na każdego zatrudnionego Kandydata udzielamy gwarancji.